• USD/ZAR 12.33794 (13:00 28.12)|
 • EUR/USD 1.19295 (11:30 28.12)|
 • AUD/USD 0.77668 (23:00 27.12)|
 • GBP/USD 1.33913 (20:00 27.12)|
 • EUR/USD 1.18536 (18:20 22.12)|
 • EUR/USD 1.18527 (18:10 22.12)|
 • EUR/JPY 134.247 (18:10 22.12)|
 • SILVER 16.400 (17:10 22.12)|
 • EUR/USD 1.18666 (07:30 21.12)|
 • USD/ZAR 12.73410 (07:30 21.12)|
 • USD/ZAR 12.77717 (09:00 19.12)|
 • EUR/USD 1.18115 (08:30 19.12)|
 • EUR/USD 1.18059 (08:00 19.12)|
 • USD/ZAR 12.81015 (08:00 19.12)|
 • SILVER 16.071 (20:00 15.12)|
 • EUR/GBP 0.88509 (17:10 15.12)|
 • EUR/USD 1.17886 (08:30 15.12)|
 • USD/ZAR 13.47919 (08:30 15.12)|
 • EUR/USD 1.18259 (23:00 13.12)|
 • EUR/USD 1.17483 (10:30 13.12)|
 • GBP/USD 1.33401 (11:30 12.12)|
 • NZD/USD 0.69421 (09:00 12.12)|
 • EUR/GBP 0.88328 (17:30 11.12)|
 • GBP/USD 1.33559 (15:00 11.12)|
 • USD/CHF 0.99003 (13:00 11.12)|
 • EUR/USD 1.17629 (17:10 08.12)|
 • EUR/USD 1.17756 (23:00 07.12)|
 • EUR/USD 1.18475 (13:00 05.12)|
 • USD/JPY 112.638 (13:00 05.12)|
 • EUR/USD 1.18547 (12:45 05.12)|

Globala marknadstimmar

Globala Marknadstider

Över hela världen är marknaderna för handel med binära optioner öppna vid olika tidpunkter under en 24-timmarsperiod. Till exempel så är den amerikanska marknaden öppen när den australiska marknaden är stängd vilket betyder att en av de marknaderna inte omedelbart kan reagera på en potentiellt marknadsförändrande händelse i den andra. Beroende på de tillgångar som du väljer att handla på nätet och marknaderna du väljer, måste du bekanta dig med de olika överlappningstimmarna samt “rusningstider” som erbjuder flest möjligheter och den största aktiviteten. Det är i slutändan din binära optionsstrategi som kommer att bestämma den optimala tiden för att utföra en binär options-handel. För att hjälpa dig att besluta om rätt tillfälle för dig att handla finns en lista över de olika handlingsbara marknaderna och, ännu viktigare, de överlappande handelstiderna.

Global Valuta Handelstimmar (GMT)

 

När Ska Jag Handla Binära Optioner?

Handel med binära optioner är tillgängligt när som helst på dagen, men olika marknader har olika handelssessioner. Därför måste du veta när specifika marknader öppnar och stänger och vilka marknader som överlappar varandra eftersom dessa allvarligt kan påverka din binära options strategi. Till exempel, genom att veta hur en nyhetshändelse kan påverka en viss marknad, så att du kan planera din strategi därefter.

Det finns fyra huvudsakliga globala valuta (FX) marknader: New York, London, Tokyo och Sydney. Marknadernas öppnings- och stängningstider är följande, och överlappningen mellan marknaderna nämns nedan:

Tokyo från 0:00 till 09:00 (GMT)

London från 7:00 till 16:00 (GMT)

New York från 12:00 till 21:00 (GMT)

Sydney från 21:00 till 06:00 (GMT)

Dessa är de överlappande timmarna för valutamarknaderna:

New York och London – 12:00 till 16:00 (GMT) – 4 timmars överlappning

London och Tokyo överlapping – 7:00 till 09:00 (GMT) – 1 timme överlappning

Sydney och Tokyo – 0:00 till 06:00 (GMT) – 7 timmars överlappning


Varför är det viktigt att vara bekant med dessa överlappningstimmar? Därför att marknaderna är mest aktiva under dessa tider och det finns en stor handelsvolym. Överlappningstimmarna presenterar optimala möjligheter för binär optionshandels, vilket resulterar i största vinsterna från marknadsvolatilitet.

Till exempel när du handlar med valutaparen EUR/USD, GBP/USD eller USD/CHF är den bästa tiden för att öka din chans för handelsvinster från 12:00 till 16:00 (GMT). Detta beror på det faktum att både New Yorks och Londons marknader är öppna vid dessa tillfällen, vilket ger de största förändringarna i valutakursrörelserna. Likaså om du vill handla på EUR/JPY, så erbjuder överlappningstimmarna från 7:00 till 9:00 de största handelsmöjligheterna.

Alternativt så är tiden från 21:00 till 00:00 (GMT), då endast den australiensiska marknaden är öppen och det inte finns någon överlappning med andra marknader den minst aktiva tiden att handla, och är därför den perioden med minst potential för att ta nytta av marknadens svängningar.

Naturligtvis finns det alltid möjligheter att handla. Men att vara bekant med marknadens största aktivitetsperioder, då chanserna för prissvängningar som leder till högre vinstmöjligheter är som bäst, är viktigt för handlare på alla nivåer.

ARTICLES

Binary Options

Binary Options

Binary Options Trading August 25, 2013   Binary option trading can be a lot easier than you think if you have all the basic knowledge required as a beginner. Actually this industry is also meant for those people who have...
[Read More]
How Binary Options Works- Complete Guide

How Binary Options Works- Complete Guide

Understanding the basics of binary options trading and how it works will enable you to make more accurate investments when trading online. Binary options are recently introduced investment vehicles that provide an opportunity to the traders to earn huge profits....
[Read More]
Open Account
Enjoy the best trading experience

Wait!